Kærsangervej 252 tilbyder

Viborg Kommunes socialpædagogiske botilbud på Kærsangervej 252 har en målgruppe, der både rummer udviklingshæmmede  voksne uden dom og udviklingshæmmede voksne med dom.

Det er således ikke alle beboere, der har en dom, ligesom beboerne kan have forskellige diagnoser ud over udviklingshæmningen som f.eks. angst eller autisme.

Den socialpædagogiske indsats handler i de fleste tilfælde om at sikre, at beboerne oplever at bo i trygge og faste rammer, hvor hverdagen er præget af rutiner og genkendelighed. Det er ligeledes en del af den pædagogiske indsats at træne og vejlede beboerne til størst mulig selvstændighed, med henblik på mindre indgribende tilbud på sigt.

For nogle af beboerne vil målet med opholdet på Kærsangervej 252 være, at de flytter videre til egen bolig med bostøtte. Nogle beboere vil skulle have et aktivitets- eller beskæftigelsestilbud, mens de bor på Kærsangervej.

Sidst opdateret: 09.06.2018