Målgruppe og visitation

Visitation til Kærsangervej 252 foretages af Socialafdelingen. Kontakten går via egen sagsbehandler.

Efter en konkret vurdering vil sagsbehandleren sammen med borgeren udfylde visitationsskema, som sendes til Visitationsteamet. Visitationsteamet tager stilling til, om borgeren falder inden for målgruppen.

I givet fald visiteres borgeren til en eventuel ledig plads eller til venteliste.

For borgere med en foranstaltningsdom visiterer Socialafdelingen til anbringelse i tilbuddet. Socialafdelingen har også ansvaret for det kriminalpræventive tilsyn i henhold til dommen.

Målgruppen for Kærsangervej 252 er mentalt retarderede voksne, herunder voksne med udviklingshæmning, og eventuelle tillægsdiagnoser som ADHD, udviklingsforstyrrelser, psykiatriske sindslidelser, misbrugsproblematikker.

Målgruppen for Kærsangervej 252 omfatter også borgere, som ikke vurderes egnede til straf og derfor er idømt en foranstaltningsdom, samt borgere, der ikke vurderes egnede til fængsel og derfor varetægtsfængsles i surrogat. 

Støtten til den enkelte borger ydes på baggrund af det støtteniveau, borgeren visiteres til. Denne visitation foretages på baggrund af en konkret individuel vurdering og i forhold til rammerne af det politisk vedtagne serviceniveau.

Læs mere om visitation samt indholdet og omfanget i de forskellige støtteniveauer.

Information og vejledning

Sidst opdateret: 09.06.2018