Brøset

Brøset Violence Checklist (BVC). BVC forudsiger risikoen for vold, ved at personalet registrerer borgerens adfærd ud fra 6 variable.

 

BVC bygger på antagelsen om, at aggressive og voldsomme episoder sjældent opstår, uden at der forinden har været en adfærd hos patienten eller borgeren, der indikerer, at han eller hun vil komme til at reagere aggressivt eller voldsomt i nær fremtid.

 

BVC har til formål at forudsige risikoen for vold, for at personalet kan sætte tidligt ind med forebyggende tiltag, fx i form af øget kontakt, samtale og opmærksomhed.

 

Ved hjælp af BVC registreres borgerens adfærd ud fra seks variable:

Forvirring, irritabilitet, støjende adfærd, fysiske trusler, verbale trusler, angreb på ting eller genstande.

 

Sidst opdateret: 09.06.2018