KRAP

KRAP er et metodisk koncept, der tager udgangspunkt i en anerkendende tilgang til mennesker med overvejende fokus på det, der virker.

 

KRAP står for Kognitiv Ressourcefokuseret & Anerkendende Pædagogik.

 

Metodisk og teoretisk tager KRAP afsæt i de kognitive behandlingsformer og i det ressourcefokuserede menneske- og behandlingssyn. Der hentes desuden inspiration fra tilgange som mestring/coping og Appreciative Inquiry (anerkendende samtaler og undersøgelser).

 

Metoden har blandt andet vist gode resultater i det pædagogiske arbejde med voksne med ADHD, depression, lavt selvværd, stress eller angst, hvilket kan være en følgevirkning af diagnoser som ADHD, autisme eller psykisk udviklingshæmning.

Kognitiv tilgang

Metoden fokuserer på personens kognitive indsigt, dvs. på de tanker og forestillinger, personen gør sig om sig selv og sin situation. Metoden har til formål at hjælpe personen til at erkende egne tankemønstre for at sætte vedkommende i stand til at erstatte disse med alternative tankemønstre.

Ressourcefokuseret tilgang

Vi indeholder alle ressourcer. Al adfærd og måder at være sammen med andre mennesker på, handler om at vi dybest set altid gør det bedste vi kan i en given situation, med de mennesker og de udfoldelsesmuligheder, der er til stede. Velvidende at ikke alle strategier er hensigtsmæssige, hverken på kort eller lang sigt, så ses de som værende ’det bedste bud’

Anerkendende tilgang

Vi viser interesse for at kende noget til det andet menneske for at vi kan møde vedkommende og validere det netop der, hvor vedkommende er i sit liv. Anerkendelse af sig selv er fundamentet for at vi kan indgå i anerkendende relationer til andre. At blive mødt med anerkendelse er forudsætningen for dannelsen af et sundt selvværd, interesse for andre mennesker og tillid til, at én selv og andre er betydningsfulde.

Pædagogik

Er relateret til praksis. Det er en pædagogisk metode, der kan anvendes i processen med at gøre en hensigt til handling.

Sidst opdateret: 09.06.2018