Low arousel konflikthåndtering

Low Arousel (vold og konflikthåndtering)

 

Low Arousal er en metode, der anbefales til at håndtere aggressiv og udfordrende adfærd.

Hovedprincippet i Low Arousal-metoden går ud på at søge fredelige løsninger, hvis personalet står over for en ud ad reagerende borger.

 

I følge Low Arousal Studio III viser forskning, at op mod 80 % af udadreagerende adfærd er startet af eller forværret af personalet.

 

Alle bliver vrede fra tid til anden, men der er stor forskel på menneskers evne til at håndtere disse situationer. For nogen kan vreden blive til et stort kaos, fordi deres tærskel for selvkontrol er relativt lille. Mange med autisme, ADHD eller udviklingshæmning har desuden et generelt forhøjet stressniveau og en grundliggende ængstelighed, hvilket er vigtigt at tage højde for.

 

Når en borger er i voldsom affekt anbefales følgende:

  • Hold passende afstand
  • Undgå øjenkontakt
  • Undgå berøring
  • Undgå selv en anspændt krop
  • Fremstå rolig  (så aftager den udadreagerendes stresstilstand hurtigere)

 

Kaoslinjen [1]

Vores borgere har mange grundlæggende belastninger grundet deres diagnoser og kognitive vanskeligheder. Dette mindsker deres tærskel for selvkontrol og derfor kan små ting gøre, at de hurtigere kommer til at krydse kaoslinjen og bliver udadreagerende. Vi skal som personale tage højde for de grundlæggende beslastninger og prøve at minimerer eller fjerne så mange stressbelastninger som muligt, så afstanden til kaoslinjen øges og dermed øges selvkontrollen. Hvilket illustreres nedenunder.


 

[1] Bo Hejlskov

Kaoslinien

   

 

 

Sidst opdateret: 22.06.2018