Neuropædagogik

Neuropædagogik er ikke en metode som sådan. Det en nærmere en forståelsesramme, hvor viden om hjernens funktioner bliver omsat til pædagogisk praksis. Målet med neuropædagogik er at skabe og fremme borgerens kompetencer via en helhedsorienteret og handlepræget pædagogik.

 

Der arbejdes med udgangspunkt i undersøgelser, observationer og grundig afklaring af borgerens færdigheder og funktionsniveau. På baggrund af denne viden skal hverdagen tilrettelægges, så den enkelte får mulighed for at bruge sine kompetencer og stærke sider og kompenseres for sine funktionsnedsættelser.

 

At arbejde neuropædagogisk, vil sige at man arbejder ud fra en viden om hjernens opbygning og funktion, samt om hjerneskader/psykisk udviklingshæmning og øvrige følgevirkningerne heraf hos den enkelte. Neuropædagogikken bygger på neurologi og neuropsykologi, men inddrager også kontekstens betydning for individets funktion.

Sidst opdateret: 09.06.2018